ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΠΑΝΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ SARP – ΑΔΑ: 6ΚΞΓ46907Θ-8ΛΤ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΠΑΝΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ SARP
Ημερομηνία: 11/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 11/04/2024 12:07:22
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΚΞΓ46907Θ-8ΛΤ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου