ΛΟΙΠΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ – ΑΔΑ: 6ΚΠ346907Θ-Π34

Θέμα: ΛΟΙΠΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ
Ημερομηνία: 25/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 25/04/2024 11:37:28
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΚΠ346907Θ-Π34
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου