Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «TEST RAPID ΡΗΞΗΣ ΑΜΝΙΑΚΟΥ ΥΜΕΝΑ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: 6ΚΛΟ46907Θ-Κ7Μ

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «TEST RAPID ΡΗΞΗΣ ΑΜΝΙΑΚΟΥ ΥΜΕΝΑ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 01/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 01/04/2024 11:59:53
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΚΛΟ46907Θ-Κ7Μ
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου