ΔΙΠΟΛΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ – ΑΔΑ: 6ΚΗ946907Θ-Ι4Ω

Θέμα: ΔΙΠΟΛΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ
Ημερομηνία: 11/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 11/04/2024 11:23:00
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΚΗ946907Θ-Ι4Ω
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου