ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΤΥΛΕΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ ΓΙΑ ΑΕΡΟΒΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ , ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΑ ΜΕΤΩΠΟΥ , ΛΑΡΥΓΓΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ – ΑΔΑ: 6ΚΑΤ46907Θ-Φ50

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΤΥΛΕΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ ΓΙΑ ΑΕΡΟΒΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ , ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΑ ΜΕΤΩΠΟΥ , ΛΑΡΥΓΓΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ
Ημερομηνία: 29/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 29/04/2024 10:56:21
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΚΑΤ46907Θ-Φ50
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου