ΧΕ-928 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024 – ΑΔΑ: 6Κ8Α46907Θ-ΩΓΠ

Θέμα: ΧΕ-928 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024
Ημερομηνία: 26/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 13/05/2024 09:37:26
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Κ8Α46907Θ-ΩΓΠ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου