ΧΕ-808 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 1938/2023 & ΧΕ1939/2023 – ΑΔΑ: 6Κ4746907Θ-9ΙΑ

Θέμα: ΧΕ-808 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 1938/2023 & ΧΕ1939/2023
Ημερομηνία: 08/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 26/04/2024 10:29:47
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Κ4746907Θ-9ΙΑ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου