ΧΕ-904 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ (ΑΝΤΙΟΡΟΙ) " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ – ΑΔΑ: 6Κ3Α46907Θ-ΦΜΟ

Θέμα: ΧΕ-904 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ (ΑΝΤΙΟΡΟΙ) " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ
Ημερομηνία: 24/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 13/05/2024 09:00:02
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Κ3Α46907Θ-ΦΜΟ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου