ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ (ΦΟΥΤΟΥΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ) 2.5-4-2024 – ΑΔΑ: 6Κ3546907Θ-ΟΔ7

Θέμα: ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ (ΦΟΥΤΟΥΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ) 2.5-4-2024
Ημερομηνία: 11/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 11/04/2024 10:28:07
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Κ3546907Θ-ΟΔ7
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου