ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ-ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΦΑΣΗΣ ΤΩΝ DRGs ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ COMPUTER TEAM – ΑΔΑ: 6ΙΒΛ46907Θ-ΑΙΓ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ-ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΦΑΣΗΣ ΤΩΝ DRGs ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ COMPUTER TEAM
Ημερομηνία: 12/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 12/04/2024 12:56:20
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΙΒΛ46907Θ-ΑΙΓ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου