ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ (ΤΣΑΓΚΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ – ΜΑΡΙΑ) 2. 22-4-2024 – ΑΔΑ: 6ΗΒ146907Θ-ΕΙ6

Θέμα: ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ (ΤΣΑΓΚΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ – ΜΑΡΙΑ) 2. 22-4-2024
Ημερομηνία: 25/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 25/04/2024 11:16:57
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΗΒ146907Θ-ΕΙ6
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου