ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ (ΘΕΡΜΙΚΟ) ΧΑΡΤΙ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΚΛΙΒΑΝΟΥ 57*50(25μ), ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ (ΘΕΡΜΙΚΟ) ΧΑΡΤΙ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟΥ 57*50(25μ) – ΑΔΑ: 6ΗΥΒ46907Θ-ΖΞ5

Θέμα: ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ (ΘΕΡΜΙΚΟ) ΧΑΡΤΙ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΚΛΙΒΑΝΟΥ 57*50(25μ), ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ (ΘΕΡΜΙΚΟ) ΧΑΡΤΙ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟΥ 57*50(25μ)
Ημερομηνία: 16/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 16/04/2024 08:45:36
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΗΥΒ46907Θ-ΖΞ5
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου