ΧΕ-827 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ 1990/2023 – ΑΔΑ: 6ΗΛ746907Θ-02Δ

Θέμα: ΧΕ-827 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ 1990/2023
Ημερομηνία: 10/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 14/06/2024 07:52:35
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΗΛ746907Θ-02Δ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου