ΑΠΟΔΟΣΗ ΥΠΕΡ ΑΝΕΞ ΑΡΧΩΝ Κ ΛΟΙΠ – ΑΔΑ: 6ΗΗΕ46907Θ-ΦΟ0

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΥΠΕΡ ΑΝΕΞ ΑΡΧΩΝ Κ ΛΟΙΠ
Ημερομηνία: 25/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 25/04/2024 12:11:21
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΗΗΕ46907Θ-ΦΟ0
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου