ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΤΥΛΕΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ ΓΙΑ ΑΕΡΟΒΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ , ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΑ ΜΕΤΩΠΟΥ , ΛΑΡΥΓΓΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ – ΑΔΑ: 6ΗΓΚ46907Θ-ΛΚΒ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΤΥΛΕΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ ΓΙΑ ΑΕΡΟΒΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ , ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΑ ΜΕΤΩΠΟΥ , ΛΑΡΥΓΓΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ
Ημερομηνία: 29/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 29/04/2024 10:02:45
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΗΓΚ46907Θ-ΛΚΒ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου