ΧΕ-777 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΣΕΤ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗΣ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ – ΑΔΑ: 6ΓΤΒ46907Θ-ΧΜΛ

Θέμα: ΧΕ-777 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΣΕΤ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗΣ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ
Ημερομηνία: 04/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 04/07/2024 09:07:57
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΓΤΒ46907Θ-ΧΜΛ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου