ΧΕ-840 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ/ΣΩΜΑΤΙΚΟ ΟΞΥΜΕΤΡΟ" , ΠΡΩΤΟ ΧΕ – ΑΔΑ: 6ΦΝΛ46907Θ-ΜΜΒ

Θέμα: ΧΕ-840 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ/ΣΩΜΑΤΙΚΟ ΟΞΥΜΕΤΡΟ" , ΠΡΩΤΟ ΧΕ
Ημερομηνία: 10/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 14/06/2024 07:52:48
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΦΝΛ46907Θ-ΜΜΒ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου