ΧΕ-818 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 2210/2023 – ΑΔΑ: 6Φ1Μ46907Θ-4ΤΠ

Θέμα: ΧΕ-818 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 2210/2023
Ημερομηνία: 08/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 13/05/2024 08:59:49
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Φ1Μ46907Θ-4ΤΠ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου