ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΚΡΕΜΑΣΤΡΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΤΟΛΕΣ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – ΑΔΑ: 6ΕΦΚ46907Θ-ΕΦΕ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΚΡΕΜΑΣΤΡΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΤΟΛΕΣ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Ημερομηνία: 15/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 15/04/2024 09:00:59
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΕΦΚ46907Θ-ΕΦΕ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου