«ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΥΓΚOΛΛΗΣΗΣ & ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΑΓΓΕΙΩΝ HAR 9F», «ΚΑΘΗΛΩΤΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ 20cm, 20 clip» – ΑΔΑ: 6ΔΠ546907Θ-Τ9Φ

Θέμα: «ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΥΓΚOΛΛΗΣΗΣ & ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΑΓΓΕΙΩΝ HAR 9F», «ΚΑΘΗΛΩΤΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ 20cm, 20 clip»
Ημερομηνία: 03/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 03/04/2024 12:04:06
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΔΠ546907Θ-Τ9Φ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου