ΧΕ-837 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 326/2023 – ΑΔΑ: 6ΔΜΧ46907Θ-ΓΣΨ

Θέμα: ΧΕ-837 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 326/2023
Ημερομηνία: 10/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 14/06/2024 07:52:37
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΔΜΧ46907Θ-ΓΣΨ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου