ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ: 23/2024 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ (Υπηρεσίες Εσωτερικού Ελεγκτή) CPV: 79212200-5», προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας, του Γ.Ν. – Κ.Υ. Καρύστου και του Γ.Ν. – Κ.Υ. Κύμης» – ΑΔΑ: 6ΧΑΦ46907Θ-ΘΛ0

Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ: 23/2024 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
«ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ (Υπηρεσίες Εσωτερικού Ελεγκτή)
CPV: 79212200-5», προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας, του Γ.Ν. – Κ.Υ. Καρύστου και του Γ.Ν. – Κ.Υ. Κύμης»
Ημερομηνία: 03/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 03/04/2024 08:35:02
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΧΑΦ46907Θ-ΘΛ0
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου