ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ (ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ) 3.7-4-2024 – ΑΔΑ: 6Χ2Κ46907Θ-ΞΥΙ

Θέμα: ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ (ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ) 3.7-4-2024
Ημερομηνία: 11/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 11/04/2024 10:51:30
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Χ2Κ46907Θ-ΞΥΙ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου