ΧΕ-864 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 863/2024 – ΑΔΑ: 6ΑΩΖ46907Θ-ΘΕΞ

Θέμα: ΧΕ-864 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 863/2024
Ημερομηνία: 16/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 25/04/2024 08:38:19
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΑΩΖ46907Θ-ΘΕΞ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου