ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΙΔΟΧ – ΑΔΑ: 6ΑΓ446907Θ-ΩΣ3

Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΙΔΟΧ
Ημερομηνία: 12/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 12/04/2024 13:47:21
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΑΓ446907Θ-ΩΣ3
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου