ΧΕ-851 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ " ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ ΑΓΓΕΙΩΝ & ΑΝΤΑΛ/ΚΕΣ ΚΑΣΕΤΕΣ & ΣΕΤ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΟΙΛΗΣ & ΨΑΛΙΔΙ ΥΠΕΡΗΧΩΝ " , ΠΡΩΤΑ ΧΕ – ΑΔΑ: 6ΑΔΨ46907Θ-0ΕΡ

Θέμα: ΧΕ-851 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ " ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ ΑΓΓΕΙΩΝ & ΑΝΤΑΛ/ΚΕΣ ΚΑΣΕΤΕΣ & ΣΕΤ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΟΙΛΗΣ & ΨΑΛΙΔΙ ΥΠΕΡΗΧΩΝ " , ΠΡΩΤΑ ΧΕ
Ημερομηνία: 11/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 25/04/2024 08:38:14
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΑΔΨ46907Θ-0ΕΡ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου