ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΝΟΣΗΛΙΩΝ ΣΤΟΝ ΕΟΠΠΥ ΜΕ DRGs ΦΑΣΗ ΙΙ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ – ΑΔΑ: 6Α1Β46907Θ-6ΡΙ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΝΟΣΗΛΙΩΝ ΣΤΟΝ ΕΟΠΠΥ ΜΕ DRGs ΦΑΣΗ ΙΙ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ
Ημερομηνία: 09/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 09/04/2024 14:20:32
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Α1Β46907Θ-6ΡΙ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου