ΧΕ-824 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ 1995/2023 – ΑΔΑ: 69ΞΑ46907Θ-Ω27

Θέμα: ΧΕ-824 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ 1995/2023
Ημερομηνία: 10/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 17/05/2024 09:06:40
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 69ΞΑ46907Θ-Ω27
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου