ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΕΝΤΕ (5) ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ – ΑΔΑ: 68ΕΧ46907Θ-ΑΛ2

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΕΝΤΕ (5) ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ
Ημερομηνία: 17/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 17/04/2024 11:36:26
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 68ΕΧ46907Θ-ΑΛ2
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου