ΧΕ-789 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΟΤΕ , ( ΑΚΥΡΟ ΧΕ 892/2023 ) – ΑΔΑ: 68ΑΥ46907Θ-8ΚΞ

Θέμα: ΧΕ-789 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΟΤΕ , ( ΑΚΥΡΟ ΧΕ 892/2023 )
Ημερομηνία: 05/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 19/04/2024 07:37:24
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 68ΑΥ46907Θ-8ΚΞ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου