ΧΕ-853 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ " ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΥΡΡΑΦΗΣ " , ΠΡΩΤΑ ΧΕ – ΑΔΑ: 681Ο46907Θ-5ΔΚ

Θέμα: ΧΕ-853 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ " ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΥΡΡΑΦΗΣ " , ΠΡΩΤΑ ΧΕ
Ημερομηνία: 11/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 13/05/2024 08:59:54
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 681Ο46907Θ-5ΔΚ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου