Μία (1) εξωτερική θήκη ρεζεκτοσκόπιου Turis OLYMPUS 26FR συνεχούς ροής, Α22026Α – ΑΔΑ: 67ΠΓ46907Θ-76Ω

Θέμα: Μία (1) εξωτερική θήκη ρεζεκτοσκόπιου Turis OLYMPUS 26FR συνεχούς ροής, Α22026Α
Ημερομηνία: 05/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 05/04/2024 09:24:36
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 67ΠΓ46907Θ-76Ω
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου