ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΑΦΑΝΔΡΩΝ, ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ ΜΕ SODIUM CITRATE 1.8 ML ΜΕ ΕΤΙΚΕΤΑ – ΑΔΑ: 67ΟΧ46907Θ-342

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΑΦΑΝΔΡΩΝ, ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ ΜΕ SODIUM CITRATE 1.8 ML ΜΕ ΕΤΙΚΕΤΑ
Ημερομηνία: 15/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 15/04/2024 08:58:31
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 67ΟΧ46907Θ-342
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου