ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΜΕΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ (ΟΛΟΗΜΕΡΗ) Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ – ΑΔΑ: 67ΓΟ46907Θ-Ι57

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΜΕΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ (ΟΛΟΗΜΕΡΗ) Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ
Ημερομηνία: 08/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 08/04/2024 14:00:17
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 67ΓΟ46907Θ-Ι57
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου