ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ L-HOOK ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ – ΑΔΑ: 677Β46907Θ-ΔΛ3

Θέμα: ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ L-HOOK ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ
Ημερομηνία: 23/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 23/04/2024 10:15:33
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 677Β46907Θ-ΔΛ3
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου