Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΑ ΜΕΤΩΠΟΥ ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΨΗΦΙΑΚΑ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: 65ΠΦ46907Θ-85Χ

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΑ ΜΕΤΩΠΟΥ ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΨΗΦΙΑΚΑ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 22/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 22/04/2024 11:44:31
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 65ΠΦ46907Θ-85Χ
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου