ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΡΙΖΩΤΗ ΚΙΡΣΩΝ , ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ, ΙΣΟΤΟΝΟ ΔΙΑΛΥΜΑ , ΛΕΠΙΔΕΣ ΜΙΚΡΟΤΟΜΟΥ, ΓΑΝΤΙΑ – ΑΔΑ: 65ΗΓ46907Θ-Θ7Φ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΡΙΖΩΤΗ ΚΙΡΣΩΝ , ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ, ΙΣΟΤΟΝΟ ΔΙΑΛΥΜΑ , ΛΕΠΙΔΕΣ ΜΙΚΡΟΤΟΜΟΥ, ΓΑΝΤΙΑ
Ημερομηνία: 19/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 19/04/2024 12:53:16
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 65ΗΓ46907Θ-Θ7Φ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου