ΧΕ-927 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ Ε.Σ.Υ. ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024 – ΑΔΑ: 656Τ46907Θ-2ΑΠ

Θέμα: ΧΕ-927 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ Ε.Σ.Υ. ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024
Ημερομηνία: 26/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 13/05/2024 09:37:25
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 656Τ46907Θ-2ΑΠ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου