ΧΕ-833 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ 1065/2023 – ΑΔΑ: 653Υ46907Θ-Θ9Ν

Θέμα: ΧΕ-833 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ 1065/2023
Ημερομηνία: 10/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 25/04/2024 08:38:00
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 653Υ46907Θ-Θ9Ν
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου