ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ – ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» & «ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ – ΑΔΑ: 63Θ746907Θ-3ΩΒ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ – ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» & «ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
Ημερομηνία: 22/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 22/04/2024 14:42:26
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 63Θ746907Θ-3ΩΒ
Είδος: ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ – ΕΠΙΤΡΟΠΗ – ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ – ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

Λήψη αρχείου