ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΝΙΚΩΝ & ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023 ΝΠΔΔ-ΟΡΚΩΤΟΙ – ΑΔΑ: 63ΙΗ46907Θ-ΩΧ3

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΝΙΚΩΝ & ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023 ΝΠΔΔ-ΟΡΚΩΤΟΙ
Ημερομηνία: 02/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 02/04/2024 13:36:24
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 63ΙΗ46907Θ-ΩΧ3
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου