ΧΕ-847 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ " ΑΝΑΣΤΟΜΩΤΗΡΑΣ ΚΥΡΤΟΣ ΚΥΚΛΙΚΟΣ & ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΥΡΡΑΦΗΣ " , ΠΡΩΤΑ ΧΕ – ΑΔΑ: 63ΕΥ46907Θ-4ΞΕ

Θέμα: ΧΕ-847 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ " ΑΝΑΣΤΟΜΩΤΗΡΑΣ ΚΥΡΤΟΣ ΚΥΚΛΙΚΟΣ & ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΥΡΡΑΦΗΣ " , ΠΡΩΤΑ ΧΕ
Ημερομηνία: 11/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 25/04/2024 08:38:10
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 63ΕΥ46907Θ-4ΞΕ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου