ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΑΥΛΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ (Υ.Π.Π.Α.) – ΑΔΑ: 62Τ246907Θ-798

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΑΥΛΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ (Υ.Π.Π.Α.)
Ημερομηνία: 10/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 10/04/2024 12:39:57
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 62Τ246907Θ-798
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου