Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 475/2024 πράξης. – ΑΔΑ: 62ΗΝ46907Θ-ΡΒΦ

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 475/2024 πράξης.
Ημερομηνία: 25/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 25/04/2024 12:58:05
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 62ΗΝ46907Θ-ΡΒΦ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου