ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ-ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΕΩΝ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΜΑΛΓΑΜΑΤΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ – ΑΔΑ: 62ΦΛ46907Θ-ΦΑΖ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ-ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΕΩΝ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΜΑΛΓΑΜΑΤΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
Ημερομηνία: 03/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 03/04/2024 09:26:55
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 62ΦΛ46907Θ-ΦΑΖ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου