ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 1ΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ-ΕΠΑΝΑΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΓΝ-ΚΕΦΙΑΠ-ΚΨΥ – ΑΔΑ: 61ΖΩ46907Θ-ΜΛΜ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 1ΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ-ΕΠΑΝΑΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΓΝ-ΚΕΦΙΑΠ-ΚΨΥ
Ημερομηνία: 02/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 02/04/2024 11:47:02
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 61ΖΩ46907Θ-ΜΛΜ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου