ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΣΠΙΡΑΛ ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ,ΓΑΝΤΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ – ΑΔΑ: 607Ρ46907Θ-ΔΨΑ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΣΠΙΡΑΛ ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ,ΓΑΝΤΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ
Ημερομηνία: 08/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 08/04/2024 08:54:50
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 607Ρ46907Θ-ΔΨΑ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου