ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ-ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΟΙ ΦΑΚΟΙ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν.ΧΑΛΚΙΔΑΣ – ΑΔΑ: ΡΒΗ846907Θ-1Λ6

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ-ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΟΙ ΦΑΚΟΙ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν.ΧΑΛΚΙΔΑΣ
Ημερομηνία: 21/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 21/03/2024 12:08:04
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΡΒΗ846907Θ-1Λ6
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου