ΧΕ-532 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 2210/2023 – ΑΔΑ: ΡΒΔ646907Θ-0Λ8

Θέμα: ΧΕ-532 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 2210/2023
Ημερομηνία: 12/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 29/03/2024 14:51:30
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΡΒΔ646907Θ-0Λ8
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου