ΧΕ-592 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 505/2023 – ΑΔΑ: ΡΡ0Θ46907Θ-31Δ

Θέμα: ΧΕ-592 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 505/2023
Ημερομηνία: 15/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 29/03/2024 14:51:53
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΡΡ0Θ46907Θ-31Δ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου